Beweeg je lichaam - Beweeg je ziel
 Contact & Info   Visie en doel   Kalender   Team 

Familie opstellingen


"De ziel is kind van 2 werelden. Ze laat zich in de tijd vallen, maar is ook een engel van de eeuwigheid." (Herman Cools)

Systemisch werk (ook vaak familieopstelling, of familieconstellatie genoemd) werd ontwikkeld door Bert Hellinger (zie ook de http://www.hellinger.com) en is uitgegroeid en verrijkt door de persoonlijke invloeden van tal van begeleiders.

In de systemische benadering van de mens maakt de gehele mens deel uit van tal van systemen, groepen, verbanden, werksituaties, organisaties, clubs en in het bijzonder ... onze familie.

Binnen elk van deze systemen spelen wij een rol, bekleden wij een positie. We gedragen ons op onze manier zodat we erbij of net niet erbij horen. Wij ontwikkelen vaak onzichtbare patronen die ons leven kunnen sturen, beheersen, bepalen en belemmeren. Als een kind bv er thuis niet echt bijhoort, is de kans groot dat het er op school ook niet zal bijhoren of later in een werksituatie. Er ontstaat een patroon dat zich herhaalt. Een inzicht krijgen in deze patronen kan een belangrijke bewustwording betekenen, waardoor plots een patroon, probleem of ziekte kan doorbroken worden.

Bert Hellinger heeft zich verdiept in de dynamieken binnen systemen, vertrekkende vanuit het belangrijkste systeem nl. onze eigen familie. Hij heeft ontdekt dat binnen elk systeem bepaalde wetmatigheden van toepassing zijn en als deze niet gerespecteerd worden, het systeem hierop zichtbaar of onzichtbaar reageert om de balans opnieuw te herstellen. Enkele belangrijke wetmatigheden zijn : "iedereen hoort erbij", "balans van geven en nemen", "rangorde".

Ieder van ons heeft een bijzondere gave in het aanvoelen van systeemenergie. Dit is aangeboren en hebben we ook nodig om te kunnen leven in groep, in een maatschappij, binnen een cultuur, religie, op het werk enz... Van deze bijzondere gevoeligheid wordt gebruik gemaakt om een "opstelling" te maken. Als een begeleider een systeem wil opstellen maakt hij/zij gebruik van "representanten" (in groep komt iedereen van de groep daarvoor in aanmerking). Door de "representanten" op te stellen in de ruimte worden de systeem-energie en de dynamieken zichtbaar. Vanuit deze informatie kunnen patronen helder worden. Het is steeds opnieuw een boeiende ervaring te zien hoe iedereen zich automatisch kan afstemmen op het systeem van de persoon die de opstelling vraagt.

Voor wie is het bedoeld?

Het werk is ontstaan vanuit therapie-groepen voor persoonlijke groei. Het is ondertussen gebleken dat het toe te passen is voor allerhande soorten systemen. De basiswetmatigheden dienen in alle systemen gerespecteerd te worden. Het aantal toepassingsgebieden groeit dagelijks onder invloed van de verschillende achtergronden van de begeleiders van opstellingen. Enkele belangrijke gebieden zijn :

familie, organisatie, bedrijf, langdurige ziektes, dilemma-vragen, partner-relaties, supervisie, echtscheidingsproblematiek, ...

Een opstelling is een bijzondere krachtige weg naar bewustwording.

Indien je twijfelt of een familieopstelling voor jou een geschikte methode is, neem dan gerust contact op.


Begeleiders zijn:
Groepsaanbod

SYSTEMISCHE TRAINING

KRACHT vanuit de STILTE en het lege MIDDEN

Deze training is ontwikkeld vanuit de inzichten van BERT HELLINGER

De training is geschikt voor eenieders persoonlijke ontwikkeling

en voor mensen die kinderen, jeugdigen en volwassenen begeleiden.

Bert Hellinger zegt: ‘het midden voelt licht aan.’

Als we uit ons MIDDEN zijn, verliezen we ons natuurlijk evenwicht. We komen onder stress. Emotioneel en lichamelijk zijn we uit balans. Onze waarneming vernauwt en de relatie met ons zelf als met anderen verarmt. We verliezen onze kracht en energie. Wanneer we gecentreerd IN ons MIDDEN zijn, ervaren we innerlijke rust. Ons blikveld is wijd. We voelen moeiteloos ons volle potentieel en onze kracht. We bereiken meer met minder te doen en onze efficiëntie verhoogt.

Deze cursus is een onderdompeling in nieuwe ervaringen en ontdekkingen via de systemische leer en filosofie van het familieopstellen van Bert Hellinger, de Hellinger pedagogiek en de orden van het helpen. Daarnaast worden er ervaringsgerichte oefeningen aangereikt die ons doen beleven hoe we in de rust en de stilte komen. De nieuw gevonden innerlijke ruimte, creëert ruimte voor anderen. Het brengt een ander evenwicht waar veel meer kan zijn. Hiermee komt meer levensenergie, voor ons en voor diegenen waarvoor we ten dienste staan.

In de training maken we de systemische dynamieken die in intermenselijke relaties spelen zichtbaar en tonen we hoe men zich eenvoudig uit deze verstrikte dynamieken kan bevrijden en met een andere aanwezigheid daar kan zijn.

De training is geïnspireerd op het systemisch werk van Bert Hellinger. De lesgever van de training heeft het familieopstellen in 2000 ontdekt en volgt sedert 2011 als Belgische pionier de richting Hellinger sciencia® rechtstreeks bij Bert Hellinger de grondlegger van het familieopstellen en zijn vrouw Sophie Hellinger.

We werken met:

- familieopstellingen.*

- modelopstellingen, waarbij je de inzichten van BERT HELLINGER ervaart

- waarnemings- en lichaamsoefeningen die ons naar ons midden brengen

- geleide- en stilte meditaties

We leren:

- onze juiste plek in het systeem in te nemen en vandaar de kracht te ervaren

- onze waarneming en onze innerlijke als uiterlijke ruimte te verwijden en te houden

- een houding waar polariteit ophoudt en we leeg en ontvankelijk zijn voor alles watIS.

*( Hellinger®Sciencia:www.hellinger.com)

Inschrijven per mail: info@bewustzijnshuis.be,telefonische informatie: 0499753235

Inschrijven Emailinfo@bewustzijnshuis.be
Inschrijven Info0499753235
BegeleidingOdilon Mets