Beweeg je lichaam - Beweeg je ziel
 Contact & Info   Visie en doel   Kalender   Team 

Het Centrum Voelen heeft als kernopdracht mensen en hun organisaties te begeleiden in de zoektocht tot emotioneel, relationeel, en lichamelijk evenwicht, levensvreugde, kracht, liefde en harmonie. Het Centrum Voelen wil daarvoor putten uit verschillende actievormen en methodieken.


Het belang en rechtstreeks verband tussen emotionele ervaringen enerzijds en hoe die zich uiten in het lichaam anderzijds is een centraal thema waaraan onze methodieken, disciplines en de teamleden worden getoetst.


Laat zo schoonheid ook helder zijn en neem even tijd om de openingstoespraak van tijdens ons openingsfeest door te nemen, van zondag 23 augustus 2009.